Filter by tag:
Cursos bonificables inclou tota la formació bonificada que totes aquelles empreses amb treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Socials tenen. Un crèdit a disposició d el'empresa i els seus treballadors que només es poden destinar a formació.