Política de privacitat

 1. DRETD’INFORMACIÓ I CONSENTIMENT EXPRÉS
  L’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present Política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats informades i serveis que presta TOT CURSOS, així com la cessió de les seves dades personals a tercers pel compliment del seu servei. A aquests efectes s’entén per Tercer les “Entitats, Empreses, Associacions, Usuaris i / o Centres de formació que utilitzen els serveis de TOT CURSOS per oferir, promocionar i gestionar els seus serveis de formació».
 2. CESSIONS
  TOT CURSOS pot revelar dades de caràcter personal per complir les seves finalitats, per requisits legals, per exigir el compliment de les seves polítiques, respondre a reclamacions que facin referència a la vulneració per anuncis o altres continguts de drets de tercers o per protegir els drets de qualsevol persona o la seva propietat o seguretat. En aquest sentit, l’Usuari consent expressament la cessió de les seves dades personals per a les finalitats especificades en aquesta Política de privacitat.
 3. FINALITAT
  Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis de registre de TOT CURSOS són recaptats, amb les següents finalitats:○ Recomanar a cada Usuari, individual o col·lectivament, la formació més adequada a les seves necessitats, ja sigui per sol·licitud explícita o perquè TOT CURSOS considera la informació d’interès per a la persona usuària.

  ○ Posar en contacte Usuari i formador / centre formatiu respecte a l’oferta formativa publicada a TOT CURSOS, o d’interès per la persona usuària.

  ○ Facilitar l’opinió dels usuaris sobre continguts formatius, a través de qualsevol mitjà d’opinió electrònic.

  ○ Informar els usuaris sobre tot el relacionat amb el món de la formació.

  ○ Estudiar i analitzar la informació subministrada pels Usuaris per valorar noves tendències i serveis.

  ○ Compartir i enviar continguts, opinions, i altres informacions d’interès.

  ○ Remetre comunicacions electròniques promocionals i/o informatives sobre el sector de la formació i altres sectors del seu interès.

  ○ Enviament de comunicacions electròniques promocionals en el qual s’incloguin les notícies, novetats, descomptes i informació rellevant, així com les comunicacions electròniques relacionades amb el sector de la formació.

  ○ Gestió global de totes les finalitats anteriorment anunciades.

 1. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI I VERACITAT DE LES DADES
  En alguns casos poden trobar-se camps marcats com a requerits en els formularis de registre a emplenar per l’Usuari, aquests camps són estrictament necessaris, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.L’Usuari garanteix que tota la informació de caràcter personal que faciliti és exacta i està posada al dia de manera que respon amb veracitat a la situació actual de l’Usuari. Correspon i és obligació de l’usuari mantenir, en tot moment, les seves dades actualitzades, sent l’Usuari l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades que hagi facilitat i dels perjudicis que pugui causar per això a TOT CURSOS o atercers amb motiu de la utilització dels serveis oferts per através de TOT CURSOS.5. CONSENTIMENT DE L’USUARI
  En omplir el formulari i fer clic per enviar les dades, l’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament les Condicions legals, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats anteriorment explicades i els serveis que presta TOT CURSOS.

  Així mateix, l’Usuari consent expressament la possibilitat que les seves opinions i continguts que aporti al lloc web siguin tractades per TOT CURSOS per a les finalitats indicades.

  L’Usuari atorga el consentiment a les presents Condicions i Política de privacitat sempre que:

  ○ Navegueu pel lloc web.

  ○ Remeteu un correu a les adreces electròniques que TOT CURSOS posa a disposició.

  ○ Empleneu el formulari de sol·licitud d’informació sobre un curs / centre de formació.

  ○ Empleneu l’alta d’Usuari directament del web o mitjançant altres serveis d’internet.

  6. DADES FACILITADES PER MENORS D’EDAT
  En relació amb les dades personals de menors de 14 anys, TOT CURSOS mai utilitzarà aquestes dades per a fins inadequats per l’edat del menor. TOT CURSOS facilitarà als pares o tutors la possibilitat que puguin exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les dades dels seus fills o tutelats i animarà els menors a que consultin amb ells abans de proporcionar dades.

  En cap cas es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

  Si ets menor de catorze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares o tutors no has de registrar-te com usuari.

  7. SEGURETAT
  TOT CURSOS posa en coneixement dels Usuaris que ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives reglamentàriament establertes, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que estableix la normativa vigent.