Cicle Formatiu en Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat a Vic

Organitza, coordina i realitza tot tipus d'anàlisis

Estudia un dels cicles formatius amb més sortida laboral:

Cicle Formatiu de Grau Superior en Laboratori d’anàlisi i Control de Qualitat a Vic.

Un dels Cicles Formatius de Grau Superior que es duen a terme a l’Institut de Vic és el de Laboratori d’anàlisi i Control de Qualitat. Aquest cicle té una duració de 2 anys que correspon a 2.000 hores. Existeix l’opció de fer-lo de manera DUAL (alternança amb pràctiques a l’empresa amb contracte laboral o beca salari)

En el primer curs hi haurà 1300 hores, de les quals 900 es duran a terme al Centre i les que en resten hi ha dues opcions:

 • FCT (Formació en Centres de Treball): 316 hores.
 • DUAL: 100 hores.

En  aquest cicle formatiu de Laboratori i anàlisi de control de qualitat a Vic estudiaràs les següents assignatures.

Els mòduls professionals que s’impartiran el primer curs seran els següents:

 • MP 1: mostreig i preparació de la mostra
 • MP 2: anàlisis químiques
 • MP 3: anàlisi instrumental
 • MP 4: assajos químics
 • MP 5: assajos físics
 • MP 6: assajos micorbiològics
 • MP 8: qualitat i seguretat en el laboratori
 • MP 9: formació i orientació laboral
 • MP 13: FCT

En el segon i últim curs hi haurà 970 hores i es dividiran també entre els alumnes que realitzin FCT i Dual:

 • FCT: 654 hores.
 • DUAL:  390 hores.

Els mòduls professionals que s’impartiran el primer curs seran els següents:

 • MP 4: assajos físics
 • MP 7:assajos biotècnics
 • MP 9: formació i orientació laboral.
 • MP 10:empresa i iniciativa emprenedora
 • MP 11: anglès tècnic
 • MP 12: projecte de laboratori i anàlisi de control de qualitat
 • MP 14: DUAL

Horaris

L’horari del primer curs serà de dilluns a divendres de 8.00 a 14.35

L’horari de segon curs serà dilluns,dimarts,dijous de 15.00 a 18.00 i dimecres de 15 a 19.20. Els alumnes que no realitzin DUAL a l’empresa hauran d’assistir també el divendres de 10.00 a 14.35.

Sortides laborals

Al finalitzar aquest curs, l’alumne serà capaç d’organitzar i coordinar les activitats de laboratori i el pla de mostreig, realitzar tot tipus d’assajos i anàlisis sobre matèries i productes en procés i acabats, però també orientats en la investigació i al control de qualitat. podrà interpretar els resultats obtinguts i actuar de manera correcta al laboratori.

Les sortides professionals que l’alumne trobarà al finalitzar el Cicle són:

 • Analistes de laboratoris de titularitat pública o privada.
 • Analistes de laboratori químic.
 • Analistes de laboratori microbiològic.
 • Analistes de laboratori de materials.
 • Analistes de laboratori d’indústries agroaliment àries.
 • Analistes de laboratori d’indústries transformadores.
 • Analistes de centres de formació, investigació i desenvolupament.
 • Analistes microbiològics d’indústries alimentàries, empreses mediambientals i indústries biotecnològiques.
 • Analistes microbiològics d’aigües potables i residuals.
 • Analistes de control microbiològic de la indústria farmacèutica.
 • Analistes de matèries primeres i productes acabats.
 • Personal tècnic de laboratori de química industrial.
 • Personal tècnic en control de qualitat en indústries de manufactures diverses.
 • Personal tècnics d’assajos de productes de fabricació mecànica.
 • Personal tècnics d’assajos de materials de construcció.

 

Altres estudis

Un cop finalitzat el cicle l’alumne té la possibilitat d’accedir a estudis universitaris convalidant fins a 60 crèdits. Alguns dels graus són:

Llicenciatura de Química
– Llicenciatura de Farmàcia
– Diplomat en Infermeria
– Diplomat en Fisioteràpia
– Diplomat en Logopèdia
– Diplomat en Nutrició humana i Dietètica
– Diplomat en Podologia
– Diplomat en Teràpia ocupacional
– Enginyer Tècnic Aeronàutic (totes les especialitats)
– Enginyer Tècnic Agrícola (totes les especialitats)
– Enginyer Tècnic Forestal (totes les especialitats)
– Enginyer Tècnic Industrial (totes les especialitats)
– Enginyer Tècnic de Mines (totes les especialitats)

 

Per què estudiar a l’Institut de Vic?

El valor afegit d’estudiar a l’Institut de Vic és la opció de formació professional DUAL, aquesta consisteix en compaginar la formació a l’institut i l’activitat remunerada en una empresa del sector. part de l’aprenentatge s’adquireix amb l’activitat a l’empresa.

La formació que s’ofereix és molt pràctica, moltes de les hores s’imparteixen en un laboratori en el qual s’adquireixen moltes habilitats i competències.
Hi ha la possibilitat de fer pràctiques a l’estranger, amb el programa Erasmus+, Formació professional en països de la Unió Europea.

Si vols saber-ne més sobre aquest Cicle o sobre molts d’altres fes clic AQUÍ

Vols informació referent a algun curs?

  Nom(requerit)

  e-mail(requerit)

  teléfon(requerit)

  Missatge

  Confirma que ets humà