INSTITUT DE VIC – la formació de qualitat

La millor formació al teu abast

L’Institut de Vic és la institució educativa pública més gran d’Osona. Actualment compta amb 110 professionals de la docència i 6 d’administració i serveis, i dóna servei a més de 1.200 alumnes, distribuïts en 8 grups d’ensenyaments obligatoris i 46 de postobligatoris.
Actualment, imparteix la seva formació en diferents horaris: matí, tarda i vespre. S’hi poden cursar diferents tipus de formació: ESO, Batxillerat (les modalitats d’Humanitats i Ciències Socials i Ciències i Tecnologia), Programa de Formació i Inserció de Vivers i Jardins Curs de preparació per a la Incorporació als cicles formatius de grau Superior, Cicles Formatius de Grau Mitjà (10 CFGM) i Cicles Formatius de Grau Superior (10 CFPS).

Els Cicles Formatius de Grau Superior que s’hi poden cursar són:

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ:

Administració i finances LOE

COMERÇ I MÀRQUETING:

Gestió de vendes i espais comercials LOE Dual
Comerç internacional LOE Dual (nacional i amb Alemanya)
Transport i logística LOE Dual
Màrqueting i publicitat LOE

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA:
Automatització i robòtica industrial LOE

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT:
Mecatrònica industrial LOE

SANITAT:
Laboratori de clínic i biomèdic LOE
Higiene bucodental LOE

QUÍMICA:

Laboratori d’anàlisi i control de qualitat

 

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà que s’hi poden cursar són:

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ:

Gestió administrativa LOE

COMERÇ I MÀRQUETING:
Activitats comercials LOE Dual
Activitats comercials en l’àmbit logístic LOE Dual

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA:
Instal·lacions elèctriques i automàtiques LOE

Instal·lacions de telecomunicacions LOE

INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA:
Elaboració de productes alimentaris LOE Dual

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT:
Manteniment electromecànic LOE Dual

SANITAT:
Emergències sanitàries LOE
Cures auxiliars d’infermeria LOGSE
TRANSPORT I MANTENIMENT:

Conducció de vehicles de transport per carretera

 

Si voleu sol·licitar més informació, contacteu amb nosaltres i us informarem de tota la formació que us podem oferir. El nostre e-mail de contacte és insvic@xtec.cat

institut de vic

Vols informació referent a algun curs?

    Nom(requerit)

    e-mail(requerit)

    teléfon(requerit)

    Missatge

    Confirma que ets humà