Per què els professors d’anglès fan sempre tantes fotocòpies o passen tantes hores buscant webs per internet que mai s’adeqüen als alumnes catalans? La raó és que els centres no disposen del temps ni dels recursos per desenvolupar plataformes digitals pròpies d’anglès, però el resultat és que s’infringeix la normativa del copyright, representa un elevat cost al cap de l’any, i a més, es dóna una imatge pobra del centre i del propi docent, amb la conseqüent pèrdua de prestigi.

Com a professionals, a TESTONIA volíem aportar-hi una solució. Amb l’experiència d’anys, vàrem constatar que la generació aleatòria de tests suscita l’interès de l’estudiant perquè li representa un repte. Per això vàrem crear TESTONIA, una eina TIC innovadora i amb traduccions i explicacions en català. TESTONIA és un generador de tests que es nodreix d’una base de dades de més de 5.000 frases, perquè mai surtin 2 tests iguals. Els estudiants poden practicar la gramàtica i el vocabulari tant des de l’aula com des de casa. Dividit en 8 nivells diferents, ofereix  una completa atenció a la diversitat i és ideal per la preparació per als exàmens de Cambridge així com pel reforç escolar. Ho tenim comprovat, TESTONIA és un accelerador de l’aprenentatge.

TESTONIA està preparat per tal que els centres l’ofereixin en nom propi, amb el nom i el logo del centre d’ensenyament visibles en totes les pàgines del web. L’alumne sap que està treballant amb una eina que li proporciona la seva escola, que és garantia d’un bon aprenentatge, i el centre posa a l’abast de l’estudiant una eina TIC eficaç per ajudar-lo amb l’adquisició de llengua anglesa.

Perquè pensem que els docents han de centrar-se a dirigir i encoratjar l’aprenentatge dels alumnes, i no a fer fotocòpies o a passar hores buscant webs que mai s’adeqüen als alumnes catalans, TESTONIA ha posat al dia un recurs clàssic amb qualitat i disponible per a la vostra comunitat educativa cada dia de l’any.

Amb TESTONIA, els centres i acadèmies d’anglès ja tenen la plataforma pròpia amb què sempre havien somiat.

Anar a Testonia

Testonia, cursos anglès vic

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *