Des de fa dies es parlava que el Departament convocaria una Oferta Pública d’Oposició. Finalment hi haurà 380 places de la categoria TEI, corresponents a l’oferta d’ocupació pública establerta per l’Acord de Govern l’abril del 2017, i, s’oferiran 376 places més de TEI i 73 de la categoria TIS, fruit de l’acord de Govern que va tenir lloc el desembre de 2018, les anomenades places PESCO (oferta d’ocupació pública parcial a l’estabilització i consolidació temporal del personal al servei de l’Administració).

Què són aquests tipus de places?

L’objectiu és poder fer front a l’alt índex de temporalitat en els contractes de l’administració. En el cas del personal laboral, les taxes de temporalitat són molt elevades, i encara més si ens fixem en els col·lectius de TEEIs i TIS, dos grups on gairebé tot el personal que hi treballa té un contracte temporal.

Previ al concurs d’oposició es durà a terme un concurs de canvi de destinació, on el personal fix podrà optar a promocionar o fer un trasllat de lloc de treball.
La temporalitat marcada pel Departament es preveu que es publiquin les bases i es resolgui el concurs d’Oposició durant el curs 2019-20.

Quines són les tasques de la persona TEEI?

El tècnic/a especialista en educació infantil col·labora amb els mestres-tutors del primer curs del segon cicle de l’educació infantil en el procés educatiu dels alumnes, principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a les necessitats bàsiques dels infants.

Aquesta persona professional participa en la preparació i desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge, com són l’organització de l’aula, elaboració de materials didàctics, suport al desenvolupament de la sessió…i col·labora en les activitats específiques d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants, entre moltes altres tasques.
Si t’agradaria treballar en aquest àmbit de l’educació infantil, ara és el moment de preparar-se!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *