Nova convocatòria d’oposicions TEEI i TIS per treballar amb infants

L'objectiu és poder fer front a l'alt índex de temporalitat en els contractes de l'administració.

Des de fa dies es parlava que el Departament convocaria una Oferta Pública d’Oposició. Finalment hi haurà 380 places de la categoria TEI, corresponents a l’oferta d’ocupació pública establerta per l’Acord de Govern l’abril del 2017, i, s’oferiran 376 places més de TEI i 73 de la categoria TIS, fruit de l’acord de Govern que va tenir lloc el desembre de 2018, les anomenades places PESCO (oferta d’ocupació pública parcial a l’estabilització i consolidació temporal del personal al servei de l’Administració).

Què són aquests tipus de places?

L’objectiu és poder fer front a l’alt índex de temporalitat en els contractes de l’administració. En el cas del personal laboral, les taxes de temporalitat són molt elevades, i encara més si ens fixem en els col·lectius de TEEIs i TIS, dos grups on gairebé tot el personal que hi treballa té un contracte temporal.

Previ al concurs d’oposició es durà a terme un concurs de canvi de destinació, on el personal fix podrà optar a promocionar o fer un trasllat de lloc de treball.
La temporalitat marcada pel Departament es preveu que es publiquin les bases i es resolgui el concurs d’Oposició durant el curs 2019-20.

Quines són les tasques de la persona TEEI?

El tècnic/a especialista en educació infantil col·labora amb els mestres-tutors del primer curs del segon cicle de l’educació infantil en el procés educatiu dels alumnes, principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a les necessitats bàsiques dels infants.

Aquesta persona professional participa en la preparació i desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge, com són l’organització de l’aula, elaboració de materials didàctics, suport al desenvolupament de la sessió…i col·labora en les activitats específiques d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants, entre moltes altres tasques.
Si t’agradaria treballar en aquest àmbit de l’educació infantil, ara és el moment de preparar-se!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *